OZ LETOKRUHY

LETOKRUHY

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSSLetokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9.

Aj tento rok si Vás dovoľujeme touto cestou osloviť o darovanie 2% Vašich daní štátu pre naše Občianske združenie Letokruhy.

Vyhlásenie za rok 2023

Poučenie k darovaniu na rok 2024

ĎAKUJEME!

Veľké poďakovanie patrí všetkým PO, FO, sponzorom, a ktorí darovali 2% v roku 2021 pre naše Občianske združenie.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúru a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…), vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.

Už aj v minulosti sme z finančných prostriedkov Vami darovaných 2% organizovali spoločenské a kultúrne podujatia a rôzne aktivity pre našich klientov. Najväčšou odmenou pre nás bolo vidieť ich spokojných a šťastných.

Vystihuje to práve jedno krásne MOTTO:

"Milovať ľudí je krásne, ale milovať tých,

ktorým život vtisol znak staroby

potrebuje ľudí úprimného srdca."

 

Činnosť Občianskeho združenia Letokruhy za rok 2023:

Jedným z cieľov činnosti Občianskeho združenia Letokruhy, ktoré funguje pri CSS Letokruhy je zvyšovať kvalitu a úroveň poskytovaných sociálnych služieb a tiež pozdvihnúť kultúrnu a duchovnú úroveň, podnecovať a udržiavať aktívny  spôsob života obyvateľov.

V roku 2023 sme z občianskeho združenia financovali pomerne veľa aktivít a nakúpili sme materiál na pracovné terapie. Počas celého roka  sme vďaka financovaniu z OZ organizovali prednášky Považského múzea na rôzne zaujímavé témy. Pre imobilných klientov sme zakúpili špeciálne napínacie oblečenie a 4 polohovacie kreslá, vďaka ktorým im poskytujeme väčší komfort. V lete sme vďaka financiám z občianskeho združenia zorganizovali výlet na Vyhliadku do Nezbudskej Lúčky, kde naši klienti pookriali v príjemnom prostredí. Tí, ktorým zdravie ešte slúži sa poprechádzali  po Rozprávkovom lese a za pekného počasia sa mohli nadchýnať výhľadmi. V auguste sa vďaka financovaniu z OZ štyria zamestnanci zúčastnili na medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencii, ktorá sa venovala problematike demencie. V decembri nás vďaka OZ navštívil Mikuláš, ktorý pozdravil všetkých klientov, aj tých, ktorí sú pripútaní na lôžko. Mikulášovi pomáhali študenti z viacerých stredných škôl v Žiline, hrali a spievali vianočné koledy, svojím optimizmom a mladosťou mnohých povzbudili.  Zakúpili sme tiež vianočnú výzdobu, ktorou sme zútulnili interiéry aj vstupy do zariadenia. Klienti radi pracujú v drevárskej dielni alebo vyrábajú rôzne výrobky na ručných prácach. Potrebný materiál sme tiež financovali z občianskeho združenia.

     Aj počas roka 2024 plánujeme naďalej pokračovať v činnosti, na najbližšej členskej schôdzi členovia odsúhlasia financovanie na tento rok.

AKTIVITY, NÁKUPY OZ za rok 2023:

január 2023: nákup zdravotníckeho oblečenia pre ležiacich klientov 60 €

január 2023: oprava odsávačky pre klientov 55 €

marec 2023: nákup materiálu na pracovné terapie a do drevárskej dielne 300 €

máj 2023:     nákup terapeutických pomôcok 70 €

júl 2023:       zakúpenie 4 ks polohovacích kresiel  4 692 €

júl  a december 2023:       úhrada prednášok Považského múzea  180 €

august 2023:      výlet na Vyhliadku v Nezbudskej Lúčke 180 €

august 2023:      nákup 2 ks tavných pištolí 60 €

august 2023:      účasť na medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencii 225 €

december 2023: Mikuláš v zariadení  1050 €

december 2023: nákup vianočnej výzdoby do zariadenia 165 €

Mgr. Janka Staňová, tajomníčka OZ Letokruhy

telonický kontakt: 041/5674107, 0415674113, 0415674109

v Žiline 30.1.2024