Postup pri prijímaní žiadateľov

 

Postup pri prijímaní žiadateľov

Na zaradenie do Evidencie žiadateľov do nášho zariadenia nám prosím doložte kompletnú žiadosť aj s povinnými prílohami:

Ďalej prosím doložte:

Prípade záujmu o poskytovanie ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY alebo informácii o nej, prosím kontaktujte sociálny úsek na t.č.: 0905 162 519 , alebo Žiadosť na poskytnutie odľahčovacej služby TU -vytlačte, vyplňte a s prílohami prineste osobne na sociálny úsek.