PROJEKTY

Realizácia projektov počas roka 2022

            Na nákup materiálno-technického vybavenia izieb bola aj v roku  2022 získaná  z dotácii MPSVaR SR suma 8.000,-€. Peniaze sa využili na nákup 10 ks elektrických polohovacích postelí  s extra nízkou ložnou plochou aj s antidekubitnými matracmi. Tieto nám umožňujú dosiahnuť u imobilných prijímateľov sociálnych služieb, vrátane osôb trvale pripútaných na lôžko, ktorých je takmer 2/3 z celkového počtu, prevenciu vzniku a rozvoja dekubitov,  predchádzať imobilizačnému syndrómu, nespavosti, depresívnym príznakom, respiračným a kardiovaskulárnym ochoreniam a taktiež sa u mnohých klientov zabráni pádu. Cieľom projektu bolo tiež uľahčiť a zefektívniť prácu opatrovateľského personálu pri zabezpečovaní  jednotlivých úkonov starostlivosti o imobilných klientov a zvýšiť kvalitu odborných a obslužných činností.

            Ďalej sme z dotácii MPSVaR SR sme získali aj sumu 42.440,- € na energie, sumu 8.636,-€ na úhradu za sociálne služby pre osoby s osobitnou ochranou a sumu 85.960,- € na inflačnú pomoc.

            V rámci projektov sme sa tiež zúčastnili každoročných projektov „Vianočný zázrak“ a „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktoré mali pre našich klientov okrem toho materiálneho aj nevyčísliteľnú morálnu hodnotu.

Realizácia projektov počas roka 2021

Aj rok 2021 bol zväčša zasiahnutý pandémiou COVID-19 a hlavným cieľom bola ochrana zdravia a života klientov aj zamestnancov, teda dodržiavania prísnych epidemických opatrení. Zamerali sme sa však aj na hľadanie možností ako čo najviac udržať kontakt našich klientov s príbuznými, známymi. Preto naďalej pokračovala spolupráca s najväčšou telekomunikačnou spoločnosť Orange Slovakia, ktorá nám zabezpečila 4 ks mobilných WIFI vysielačov. Využívame ich na uskutočňovanie videohovorov pre klientov počas núdzového stavu a zákazu návštev.

Projekt ,,Seniori v bezpečí“ – pokračoval aj v roku 2021. Za schválenú sumu 4.585,-€ od Nadácie SPP sme zabezpečili prostriedky na nevyhnutnú ochranu klientov, zamestnancov a ich rodiny. Nakúpenými pomôckami (overaly, jednorazové rukavice, jednorazové rúška, jednorazové plášte, antivírusové rúška FFP2) bol vytvorený priestor na dodržiavanie všetkých zvýšených a nariadených protiepidemických a hygienických opatrení, predovšetkým na reprofilizovanom oddelení pre klientov s COVID-19.

Na nákup materiálno-technického vybavenia izieb bola aj v roku 2021 získaná z Dotácii MPSVR SR suma 7.000,-€. Peniaze sa využili na nákup 10 ks elektrických polohovacích postelí aj s antidekubitnými matracmi. Tieto nám umožňujú dosiahnuť u imobilných prijímateľov sociálnych služieb, vrátane osôb trvale pripútaných na lôžko, ktorých je takmer 2/3 z celkového počtu, prevenciu vzniku a rozvoja dekubitov, predchádzať imobilizačnému syndrómu, nespavosti, depresívnym príznakom, respiračným a kardiovaskulárnym ochoreniam. Cieľom projektu bolo tiež uľahčiť a zefektívniť prácu opatrovateľského personálu pri zabezpečovaní jednotlivých úkonov starostlivosti o ležiacich a imobilných klientov a zvýšiť kvalitu odborných a obslužných činností.

Z dotácii MPSVR SR sme získali aj sumu 9.340,- € na nákup výživových doplnkov pre klientov a zamestnancov zariadenia.

Pri postupnom uvoľňovaní opatrení sme chceli spríjemniť návštevy klientov v záhrade nášho zariadenie a podarilo sa nám na to získať sumu 420,- € z grantového programu Nadacie Henkel. Zakúpili sme nové lavičky, ktoré sú využívané na zmysluplné trávenie voľného času.

Realizácia projektov počas roka 2020

V marci 2020 sme získali od nadácie Tatra banky sumu 3000 €, ktorá bola použitá na nákup hygienických pomôcok (alkoholové bezoplachové dezinfekcie, dezinfekčné mydlá), ochranných pracovných prostriedkov (jednorazové rukavice, jednorazové rúška, masky FFP2) a rýchlotestov v súvislosti s prevenciou pred šírením ochorenia COVID-19 u klientov, ale i zamestnancov.

,,Chránime a podporujeme našich seniorov“ získaná suma 500,- € z Nadácie Orange. Schválené a poskytnuté finančné prostriedky boli v plnej miere využité na nákup ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s prevenciou pred šírením ochorenia COVID-19 u klientov, ale i zamestnancov. Nakúpili sme jednorazové rukavice, ochranné rúška dezinfekciu na plochy, aby sme čo najúčinnejšie ochránili klientov a zamestnancov.

Najväčšia telekomunikačná spoločnosť Orange Slovakia nám okrem projektu zabezpečila 4ks mobilných WIFI vysielačov. Slúžia na uskutočňovanie videohovorov pre klientov počas núdzového stavu a zákazu návštev.

V rámci Dotácii MPSVR SR, na podporu humanitárnej pomoci bola získaná suma 880,- €. V súvislosti v boji proti ochoreniu COVID-19 sme zakúpili 2 germicídne žiariče a ochranné pracovné prostriedky akými sú jednorazové rukavice a bezoplachová dezinfekciu.

Na nákup materiálno-technického vybavenia izieb bola v roku 2020 získaná z Dotácii MPSVR SR suma 1500,- €. Zakúpili sme 15 ks nočných stolíkov – obojstranných s jedálenskou doskou a uzamykateľnými skrinkami. Tieto nahradili už viditeľne opotrebované, neestetické kovové stolíky. Boli bez koliesok a neumožňovali flexibilné premiestňovanie podľa potrieb klienta, či obslužného personálu. Slúžili výhradne len na odkladanie.

Projekt ,,Seniori v bezpečí“ – ku koncu roka 2020 nám Nadácia SPP schválila sumu vo výške 4.585,-€. Táto finančná suma umožnila zabezpečiť prostriedky na nevyhnutnú ochranu klientov, zamestnancov a ich rodiny. Rovnako umožnila tieto podmienky aj trvalo udržiavať. Nakúpenými pomôckami (overaly, jednorazové rukavice, jednorazové rúška, jednorazové plášte, antivírusové rúška FFP2, ozónový generátor) bol vytvorený priestor na dodržiavanie všetkých zvýšených a nariadených protiepidemických a hygienických opatrení, predovšetkým na reprofilizovanom oddelení pre klientov s COVID-19.

Vďaka projektu „Človek človeku darom“, s realizáciou ktorého sme začali ešte v roku 2018 a ktorý je zameraný na budovanie a spájanie rôznych komunít, sme počas celého roka 2019 zorganizovali niekoľko stretnutí s deťmi zo ZŠ z Višňového. Na väčšine spoločných stretnutí sme pracovali s hlinou a vyrábali z nej rôzne výrobky. 11. marca 2019 sme sa zapojili do projektu „Týždeň mozgu“, v rámci ktorého prednášala sociálna pracovníčka v priestoroch klubu na Vlčincoch seniorom zo Senior klubu Priatelia o mozgu a životnom štýle prospešnom pre jeho dobré fungovanie. Zároveň v ten istý deň sme aj v našom zariadení precvičili mozog na pamäťových cvičeniach.

V rámci Výnosov Ministerstva práce, rodiny s sociálnych vecí nám boli v roku 2019 odsúhlasené finančné prostriedky na nákup kresla Softkomfort. Toto kreslo výrazne uľahčuje život osobám so zníženou pohyblivosťou, poskytuje pocit pohodlia a bezpečia a z tohto dôvodu je vhodné aj pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. V kresle je možné klienta polohovať alebo ho pohodlne priamo v kresle presunúť medzi ostatných klientov, prípadne na kultúrne podujatia, ktoré sa pravidelne v našom zariadení konajú.

V rámci Nadácie Pontis a projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sme sa úspešne prebojovali do užšieho výberu troch projektov. Náš projekt mal názov „Komunitná záhrada“. Chceli sme v rámci areálu zariadenia vybudovať priestor, ktorý by naši klienti využívali na rôzne stretnutia. Trávnatý priestor medzi dvoma budovami sme plánovali zušľachtiť úpravou terénu, vysadením ovocných drevín a osadením lavičiek. Uchádzali sme sa o priazeň občanov, ktorí svojím hlasom rozhodovali, či náš projekt zvíťazí. Aj napriek masívnej propagácii sa nám podarilo umiestniť až na 3. mieste a v rámci projektu sme získali 300 eur. Získané prostriedky použijeme na nákup lavičiek a kosačky.

Koniec roka bol bohatý na udalosti, zapojili sme sa až do troch vianočných projektov. Projekt „Vianočný zázrak“ je zameraný na seniorov, ktorí nemajú príbuzných alebo nemajú možnosť byť s nimi v kontakte. Každý z nich mal možnosť zaželať si darček, ktorý by ho na Vianoce potešil. Zoznam darčekov bol zverejnený na webovej stránke projektu. Ochotní a štedrí ľudia z celého Slovenska si vybrali konkrétny darček, ktorý potom osobne alebo poštou doručili našim klientom. Nielen klienti, ale aj my zamestnanci, sme boli milo prekvapení štedrosťou ľudí.

V rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice topánok“ sme privítali v našom zariadení deti z MŠ Varšavská Žilina, ktoré osobne priniesli klientom krabice plné prekvapení, vyrobené s láskou za pomoci svojich rodičov a ruky k dielu priložili aj pani učiteľky MŠ.

Tiež bolo zvykom posielať aj dostávať vianočné pozdravy. V rámci „Vianočnej pošty“ dobrovoľníci napísali a odoslali rukou písaný pozdrav našim klientom. Tých pozdravy prekvapili a veľmi potešili.