Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálne pracovníčky zariadenia, a to telefonicky a e-mailovou komunikáciou. Prostredníctvom poskytnutého poradenstva informujú občanov o podmienkach, možnostiach, formách a miestach poskytovania sociálnych služieb, o procese umiestnenia občanov do zariadenia sociálnych služieb a pod.

Sociálny pracovníci sú k dispozícií v pracovných dňoch od 08:00 – 15:00 hod.

Poradenstvo K8, 0905 162 519 ddka8soc@vuczilina.sk

Poradenstvo K6,  0905 764 365 ddka6soc@vuczilina.sk

Pre lepšiu dostupnosť k sociálnemu poradenstvu pre pracujúcich občanov sú k dispozícií sociálny pracovníci každú stredu do 16:00 hod.