VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

 

Aktuálne voľné pracovné miesta:


 

Všeobecné informácie:

O pracovnú pozíciu sa u nás môžete uchádzať jedným z uvedených spôsobov:

- môžete nám zaslať životopis spolu so žiadosťou a súhlasom so spracovaním osobných údajov

- elektronicky na adresu: kucharikova@vuczilina.sk alebo

- prostredníctvom pošty na personálne oddelenie na adresu:

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy Žilina

Karpatská 3117/9

010 08 Žilina

 

Dôležité informácie:

- v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru uveďte konkrétnu pozíciu, o ktorú sa uchádzate,

- v súlade GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prevádzke informačných systémov, ktoré sú dostupné na úseku vedenia prevádzkovateľa, je potrebné k žiadosti priložiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.