Povinne zverejňované dokumenty

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Faktúry Objednávky Zmluvy Verejné obstarávanie Ochrana os. údajov Ostatné
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
00337/2024Dohoda o spolupráci - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina31.12.202408.04.2024 13:30:17
00321/2024Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - P.M. Diesel, s.r.o.31.3.202508.04.2024 13:21:35
00320/2024Zmluva o odbere použitého jedlého oleja č.1/2024 - P.M.Diesel s.r.o.31.3.202508.04.2024 10:56:08
00248/2024Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov31.8.202619.03.2024 13:33:22
00243/2024Rámcová dohoda č.1/2024 - Ing. Ján Krchnavý - CODES13.3.202519.03.2024 13:18:23
00043/2024Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK-27122023ZA - BM WORK AGENCY. 31.12.202419.03.2024 12:44:02
00136/2024Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - EKO-VÝŤAHY, s.r.o.13.03.2024 06:23:53
00083/2024Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb - BIOMETRIC, spo, s r.o.31.01.2024 12:54:38
00063/2024Oznámenie o cenách platných na obdobie 01.01.2024 do konca 6. reguilačného obdobia - Slovenské vodárne a kanalizácie, a.s.31.12.202722.01.2024 10:04:12
00042/2024Servisná zmluva - Martin Krchnavý - CODES13.1.202522.01.2024 09:58:28
00035/2024Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 202331.8.202416.01.2024 09:32:29
00017/2024Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - SSE a.s.31.12.202416.01.2024 09:30:49