Centrum sociálnych služieb Letokruhy

Centrum sociálnych služieb Letokruhy poskytuje sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú :

 

Špecializované zariadenie

152 miest, (150 miest celoročne, 2 miesta ambulantne)
 

Domov sociálnych služieb

66 miest, (65 miest celoročne, 1 miesto ambulantne)
 

Zariadenie pre seniorov

75 miest.

Covid semafor

Karpatska 6:

Zelená

V zariadení nie je evidovaný žiaden prípad.

Karpatska 7:

Zelená

V zariadení nie je evidovaný žiaden prípad.

Karpatska 8:

Zelená

V zariadení nie je evidovaný žiaden prípad.

Karpatska 9:

Zelená

V zariadení nie je evidovaný žiaden prípad.

Plán aktivít na JÚL 2024

  • Prednáška lektorky Považského múzea „Ľudové liečiteľstvo“
  • Spoločná opekačka v Lesoparku
  • Zmrzlinová párty
  • Omša v záhrade
  • Spoločné spoločenské hry

 

V rámci skvalitňovania a profesionality poskytovania sociálnych služieb sme začali implementovať systém manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF.
Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja. Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. Hodnoty našej organizácie sú: empatický prístup, akceptácia, profesionálny prístup, tímová práca a osobná zodpovednosť, slušnosť a úcta, spravodlivosť. 

Oznamy

Aktuálne žiadne oznamy...
 

Ďakujeme partnerom a sponzorom!

Celoročná starostlivosť o chod nášho zariadenia je náročná. Bez nadšených a ochotných sponzorov by sme to nedokázali. Radi by sme preto touto cestou poďakovali Vám všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomáhate.
SRDEČNE ĎAKUJEME!

   

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

POKLADNIČNÉ HODINY v POKLADNI
PONDELOK 14:00 - 15:00
UTOROK -
STREDA 9:00 - 11:00, 14:00 – 15:30 po telefonickom dohovore do 16,00
ŠTVRTOK 9:00 - 11:00 14:00 - 15:00
PIATOK 9:00 - 11:00
Zálohy do pokladne sa neprijímajú deň pred 15-tym v danom mesiaci, nakoľko sa pripravujú podklady k dôchodkom.
Tel. kontakt vrátnica: 041/5674111

Telefónny zoznam
Súhlasím so spracovaním osobných údajov